"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 109 + 110           Năm 2010 Ngày 10 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
15-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 03
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
08-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 09
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-08-2010 Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Công viên cây xanh trước Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. 13
12-08-2010 Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 16
12-08-2010 Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm bơm xử lý nước thải Trung tâm thương mại Cái Khế tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 19
12-08-2010 Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Hảo Hòa Tự tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 22
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
15-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009 của quận Ô Môn. 25
15-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 của quận Ô Môn. 52
15-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2010. 61
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
08-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách quận năm 2009. 83
08-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2010. 86
32,248,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner