"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2019 Ngày 19 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-02-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị và khu vực nông thôn. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-01-2019 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 05
11-02-2019 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Thạnh. 07
11-02-2019 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006, Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2007 và Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 15
11-02-2019 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Thốt Nốt. 17
11-02-2019 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 26
12-02-2019 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 32
12-02-2019 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 3) cho Công ty Cổ phần Nam Long - Hồng Phát để đầu tư xây dựng dự án khu dân cư lô 8C thuộc Khu đô thị mới Nam Sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 36
12-02-2019 Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Cái Răng thuộc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 40
13-02-2019 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Tịnh thất Phước Ân tại Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 43
14-02-2019 Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cờ Đỏ. 45
14-02-2019 Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cái Răng. 54
14-02-2019 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. 62
18-02-2019 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 65
19-02-2019 Kế hoạch số 35/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 68
32,322,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner