"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2019 Ngày 01 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
12-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019. 03
12-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2019 của thành phố Cần Thơ. 46
12-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2019. 57
12-07-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019. 68
12-07-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020. 77
12-07-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 80
12-07-2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 83
32,238,144 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner