"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
07-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Cái Răng. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2015 Quyết định số 3933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 10
05-01-2016 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại và chợ An Nghiệp thuộc phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 53
07-01-2016 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Thới để xây dựng trụ sở cơ quan (nhà thông tin khu vực) tại phường An Thới, quận Bình Thủy. 55
11-01-2016 Quyết định số 75/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 61
31-12-2015 Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. 81
31-12-2015 Thông báo số 94/TB-UBND về địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố. 87
32,248,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner