"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
11-01-2016 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 03
13-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí thu hồi và giao đất tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. 05
13-01-2016 Quyết định số 105/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 08
18-01-2016 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 29
19-01-2016 Quyết định số 143/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016. 33
22-01-2016 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 36
19-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016. 41
28-12-2015 Kế hoạch số 139/KH-UBND công tác cải cách hành chính năm 2016. 50
11-01-2016 Kế hoạch số 04/KH-UBND công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 68
13-01-2016 Kế hoạch số 07/KH-UBND triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. 82
29-12-2015 Công văn số 6117/UBND-KT về việc tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. 87
32,248,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner