"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2016 Ngày 28 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-04-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 02
21-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 50
22-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. 57
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
22-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 77
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-04-2016 Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 6, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 82
19-04-2016 Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc thu hồi phần đất do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân phường An Lạc quản lý để đầu tư xây dựng Nhà thông tin khu vực 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều. 85
32,248,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner