"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 47 + 48           Năm 2016 Ngày 10 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-04-2016 Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. (Đăng Công báo từ số 45 + 46 đến số 47 + 48). 05
22-04-2016 Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và cho Công ty TNHH Ca.Medic Cần Thơ thuê để đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 49
25-04-2016 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp tại Điều 1 Quyết định số 2764/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ). 53
27-04-2016 Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu thương mại và dân cư huyện Vĩnh Thạnh thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện lỵ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 56
04-05-2016 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 60
06-05-2016 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 62
06-05-2016 Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 71
25-04-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ. 79
26-04-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 82
28-04-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 05 năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,253,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner