"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 95 + 96           Năm 2016 Ngày 12 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
22-07-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 03
22-07-2016 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016. 61
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-08-2016 Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 71
08-08-2016 Quyết định số 2520/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị cấp quốc tế và khu vực các công trình đa chức năng. 74
11-08-2016 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 78
05-08-2016 Kế hoạch số 92/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính. 80
05-08-2016 Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự. 84
32,248,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner