"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 103 + 104           Năm 2016 Ngày 30 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
09-09-2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04
09-09-2016 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 05
09-09-2016 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 06
09-09-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 08
Ủy ban nhân dân thành phố
23-09-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức. 10
23-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức. 19
26-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí. 30
27-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 32
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-09-2016 Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 35
12-09-2016 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Phước Quang quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. 38
12-09-2016 Quyết định số 2833/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần khu đất do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ quản lý và giao đất cho Đài Truyền hình Việt Nam quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. 41
16-09-2016 Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ. 44
20-09-2016 Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 46
22-09-2016 Quyết định số 2933/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước mặt thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến năm 2035. 47
23-09-2016 Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 52
27-09-2016 Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. 76
27-09-2016 Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Giác Nhã để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh. 78
01-09-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016 - 2017. 81
23-09-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 85
32,254,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner