"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 113 + 114           Năm 2016 Ngày 20 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-12-2016 Quyết định số 3850/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 02
16-12-2016 Quyết định số 3965/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Hội sử dụng để xây dựng nhà thông tin khu vực 1 tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 60
20-12-2016 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhiệm kỳ 2016 - 2021. 63
20-12-2016 Quyết định số 4004/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2017. 64
20-12-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017. 70
19-12-2016 Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018. 75
32,248,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner