"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 123 + 124           Năm 2016 Ngày 22 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
09-12-2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện Đề án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy và Khu đất Nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận Ninh Kiều). 03
09-12-2016 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 05
09-12-2016 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 09
09-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 thành phố Cần Thơ. 26
09-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 30
09-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 35
09-12-2016 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 40
09-12-2016 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố Cần Thơ. 45
09-12-2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch chi tiết trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025. 51
09-12-2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2015. 54
09-12-2016 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 66
09-12-2016 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017. 70
Ủy ban nhân dân thành phố
20-12-2016 Quyết định số 4005/QĐ-UBND về việc tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của thành phố Cần Thơ. 77
32,248,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner