"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 127 + 128           Năm 2016 Ngày 28 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-12-2016 Quyết định số 3851/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn và tổ chức thực hiện đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 125 + 126 đến số 127 + 128). 02
14-12-2016 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2017. 41
32,248,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner