"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 31 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-01-2018 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 04
29-01-2018 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 09
29-01-2018 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 34
30-01-2018 Quyết định số 262/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2018 - 2020. 58
31-01-2018 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp và hoạt động của Bộ phận Một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 83
31-01-2018 Kế hoạch số 26/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. 84
32,238,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner