"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2018 Ngày 28 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-02-2018 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhà đầu tư và khoản 3, 4, 5 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2231/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 03
21-02-2018 Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều để đầu tư xây dựng Trường Mầm non tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 05
22-02-2018 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 08
23-02-2018 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
26-02-2018 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thới Lai. 15
26-02-2018 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Thạnh. 22
23-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018. 30
01-02-2018 Kế hoạch số 27/KH-UBND hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 37
22-02-2018 Kế hoạch số 31/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030” giai đoạn 2018 - 2020. 66
23-02-2018 Kế hoạch số 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 72
32,238,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner