"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2018 Ngày 14 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
13-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-02-2018 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. 05
28-02-2018 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy lau bóng, kho và lò sấy tại khu vực Thới An 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Chế biến lương thực Cần Thơ làm chủ đầu tư. 27
01-03-2018 Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản hành chính. 31
01-03-2018 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại 279 quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền quản lý để thực hiện bố trí tái định cư. 32
07-03-2018 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cái Răng. 34
12-03-2018 Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Trung Thạnh 2 sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 40
14-03-2018 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phong Điền. 43
14-03-2018 Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ô Môn. 48
13-03-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 54
28-02-2018 Kế hoạch số 37/KH-UBND xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. 57
28-02-2018 Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 64
02-03-2018 Kế hoạch số 44/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”. 69
Ủy ban nhân dân thành phố - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
13-03-2018 Kế hoạch số 01/KH-UBND-HND-HLHPN thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 77
32,238,056 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner