"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2018 Ngày 26 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-03-2018 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 05
19-03-2018 Quyết định số 703/QĐ-UBND ban hành Quy định về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 08
21-03-2018 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 23
22-03-2018 Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2), quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 45
15-03-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. 50
22-03-2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 52
23-03-2018 Kế hoạch số 56/KH-UBND đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2018. 66
32,238,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner