"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2018 Ngày 10 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-03-2018 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ làm chủ đầu tư. 04
02-04-2018 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 08
02-04-2018 Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 21
02-04-2018 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 24
10-04-2018 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 26
02-04-2018 Kế hoạch số 64/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. 94
32,237,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner