"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2018 Ngày 24 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
19-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 03
23-04-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 15
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-04-2018 Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 17
16-04-2018 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Tiểu học Thới Thạnh (điểm Trà Keo) và giao Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai quản lý tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 32
16-04-2018 Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Thông để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 36
17-04-2018 Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 39
17-04-2018 Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 6, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 43
18-04-2018 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ năm 2018. 45
02-04-2018 Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”. 49
16-04-2018 Kế hoạch số 74/KH-UBND hành động của thành phố Cần Thơ về dinh dưỡng đến năm 2020. 54
32,237,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner