"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2018 Ngày 20 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý. 03
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên đường. 07
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 - 2019. 18
11-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021. 20
11-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực. 23
Ủy ban nhân dân thành phố
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 29
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
09-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban đô thị và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 30
09-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31
09-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 32
09-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 34
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018. 36
Ủy ban nhân dân thành phố
10-07-2018 Quyết định số 1750/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 45
32,237,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner