"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2018 Ngày 01 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-07-2018 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 03
20-07-2018 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Cần Thơ. 07
23-07-2018 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc giao đất cho chùa Mai Xuân để quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. 09
23-07-2018 Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc giao đất cho chùa Phước Nguyên để quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. 12
25-07-2018 Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 15
27-07-2018 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 8C, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 19
27-07-2018 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 23
30-07-2018 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sông Hậu tại cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 26
30-07-2018 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở có liên quan. 28
06-07-2018 Kế hoạch số 111/KH-UBND thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 33
13-07-2018 Kế hoạch số 115/KH-UBND triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 38
16-07-2018 Kế hoạch số 117/KH-UBND bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố đến năm 2020. 62
23-07-2018 Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030” tại thành phố Cần Thơ. 67
27-07-2018 Kế hoạch số 120/KH-UBND thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018 - 2020. 81
32,237,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner