"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2018 Ngày 10 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
08-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về công tác thi đua, khen thưởng. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
23-07-2018 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
02-08-2018 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3, 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2163/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chấp thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư phường Phước Thới, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 80
06-08-2018 Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng quản lý, sử dụng tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 82
06-08-2018 Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 85
02-08-2018 Kế hoạch số 122/KH-UBND tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2018. 93
32,237,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner