"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 47 + 48           Năm 2018 Ngày 20 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-08-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số điểm Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-08-2018 Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ. 04
08-08-2018 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 13
08-08-2018 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 73
09-08-2018 Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 3), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát). 80
14-08-2018 Quyết định số 2044/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ. 86
15-08-2018 Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 98
32,237,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner