"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 59 + 60           Năm 2018 Ngày 20 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-11-2018 Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh xá Ngọc Thành để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 03
09-11-2018 Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 06
12-11-2018 Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc giao đất cho Giáo xứ Sáu Bọng để sử dụng vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. 41
12-11-2018 Quyết định số 2949/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. 44
12-11-2018 Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. 48
13-11-2018 Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 50
14-11-2018 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020). 52
14-11-2018 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc giao đất cho Niệm Phật đường Giác Huệ để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 65
32,237,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner