"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2018 Ngày 30 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-05-2018 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 03
14-05-2018 Quyết định số 1214/QĐ-UBND phê duyệt và công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 06
15-05-2018 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Quang Minh để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 11
15-05-2018 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Hội Đức để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 14
15-05-2018 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 17
15-05-2018 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ quản lý để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 20
16-05-2018 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng. 23
16-05-2018 Quyết định số 1249/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương. 27
16-05-2018 Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp. 32
16-05-2018 Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ quản lý và giao đất cho Trạm Thủy lợi trực thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. 35
17-05-2018 Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 38
22-05-2018 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 42
16-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018. 47
15-05-2018 Kế hoạch số 92/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2019). 52
24-05-2018 Kế hoạch số 94/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 59
32,238,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner