"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2023 Ngày 13 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2022 Quyết định số 4443/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Thạnh. 02
30-12-2022 Quyết định số 4444/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Ninh Kiều. 09
30-12-2022 Quyết định số 4445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thới Lai. 17
30-12-2022 Quyết định số 4446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thốt Nốt. 25
30-12-2022 Quyết định số 4467/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cờ Đỏ. 36
32,246,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner