"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2021 Ngày 21 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-04-2021 Quyết định số 906/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 03
07-05-2021 Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ. 06
07-05-2021 Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền. 16
10-05-2021 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 23
11-05-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 28
13-05-2021 Quyết định số 1021/QĐ-UBND công bố Danh sách công chức, viên chức đầu mối tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua hệ thống Dịch vụ công 1022 thành phố Cần Thơ. 31
13-05-2021 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 46
13-05-2021 Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải. 51
07-05-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 56
29-04-2021 Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 60
10-05-2021 Kế hoạch số 103/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 73
32,237,861 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner