"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2021 Ngày 25 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-08-2021 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố. 03
10-08-2021 Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 08
13-08-2021 Quyết định số 1781/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 10
05-08-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. 13
04-08-2021 Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030”. 18
05-08-2021 Kế hoạch số 168/KH-UBND cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ năm 2021. 31
10-08-2021 Kế hoạch số 170/KH-UBND hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2025. 65
10-08-2021 Kế hoạch số 171/KH-UBND tuyên truyền thực hiện “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 76
32,237,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner