"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 65 + 66           Năm 2021 Ngày 10 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
27-08-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021. 03
27-08-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021. 65
27-08-2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ. 73
27-08-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 77
27-08-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025. 80
27-08-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 85
27-08-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về việc đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. 88
32,238,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner