"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 83 + 84           Năm 2021 Ngày 24 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 02
15-11-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 06
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-11-2021 Quyết định số 3300/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện. 08
18-11-2021 Quyết định số 3408/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 11
15-11-2021 Kế hoạch số 225/KH-UBND quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025. 48
32,288,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner