"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 85 + 86           Năm 2021 Ngày 30 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-11-2021 Kế hoạch số 227/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2026”. 03
18-11-2021 Kế hoạch số 228/KH-UBND triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. 11
18-11-2021 Kế hoạch số 229/KH-UBND kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 18
19-11-2021 Kế hoạch số 231/KH-UBND thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 31
19-11-2021 Kế hoạch số 232/KH-UBND đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 42
19-11-2021 Kế hoạch số 233/KH-UBND hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 47
19-11-2021 Kế hoạch số 236/KH-UBND phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 58
32,237,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner