"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2021 Ngày 24 tháng 2 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-02-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-02-2021 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 05
05-02-2021 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 247/QĐ-UBND, Quyết định số 280/QĐ-UBND và sửa đổi Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. 08
19-02-2021 Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 10
22-02-2021 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 15
22-02-2021 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 27
08-02-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. 34
29-01-2021 Kế hoạch số 25/KH-UBND phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. 43
32,238,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner