"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2021 Ngày 30 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-06-2021 Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 02
15-06-2021 Quyết định số 1279/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 19
16-06-2021 Quyết định số 1288/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 36
14-06-2021 Kế hoạch số 124/KH-UBND thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 39
14-06-2021 Kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”, trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 51
15-06-2021 Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai thực hiện hoạt động Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng giai đoạn 2021-2025. 58
32,288,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner