"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2021 Ngày 15 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-06-2021 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 03
28-06-2021 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 09
29-06-2021 Quyết định số 1381/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11
30-06-2021 Quyết định số 1388/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 14
30-06-2021 Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 17
02-07-2021 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 19
30-06-2021 Kế hoạch số 130/KH-UBND chủ động phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 25
30-06-2021 Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của thành phố Cần Thơ. 38
30-06-2021 Kế hoạch số 135/KH-UBND hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 45
02-07-2021 Kế hoạch số 136/KH-UBND phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 57
32,238,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner