"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND v/v quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực. 04
15-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND v/v quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực ở xã, phường, thị trấn. 07
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007. 09
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Cái Răng. 20
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 46
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường. 48
20-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về các giải pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng năm 2007 và những năm tiếp theo của quận Cái Răng. 50
20-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 55
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
19-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND v/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007. 60
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
25-12-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007. 64
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-01-2007 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc hủy các nội dung của Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 71
16-01-2007 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc hủy các nội dung của Quyết định số 2916/QĐ-CT.UB ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 73
17-01-2007 Quyết định số 102/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 419 sử dụng xây dựng 04 Cống cấp 2 Tiểu Dự án Ô Môn - Xà No thuộc Dự án phát triển Thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Phong Điền và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 75
18-01-2007 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát lũ Nam Đòn Dong - Bắc Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 79
22-01-2007 Quyết định số 123/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn. 85
22-01-2007 Quyết định số 124/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. 90
22-01-2007 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hoạch định tuyến tham quan du lịch làng cổ Bình Thủy - Lộ Vòng Cung thành phố Cần Thơ. 95
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
20-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thống nhất đề nghị lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng Cụm dân cư vượt lũ thành khu Dân cư và Tái định cư khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. 100
20-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc Quyết định Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. 102
20-12-2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. 107
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
23-01-2007 Quyết định số 71/QĐ-UBND quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND quận Ô Môn về việc ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007. 111
32,255,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner