"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. 04
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
21-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 25
21-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Ninh Kiều. 36
21-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND v/v phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Ninh Kiều. 57
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
08-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. 61
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-02-2007 Quyết định số 260/QĐ-UBND v/v thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. 66
05-02-2007 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Ngô Quyền quản lý sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo không kinh doanh tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1). 68
06-02-2007 Quyết định số 315/QĐ-UBND v/v giao đất cho Trạm Y tế phường An Thới quận Bình Thủy sử dụng xây dựng Trạm Y tế. 70
06-02-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng mở rộng vườn cò Bằng Lăng tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 72
07-02-2007 Quyết định số 323/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 74
08-02-2007 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 80
07-02-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 83
09-02-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND v/v thực hiện Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 88
08-02-2007 Công văn số 651/UBND-QH v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 90
08-02-2007 Công văn số 652/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy mùa khô năm 2007 và Tết Nguyên đán Đinh Hợi. 93
Sở Du lịch
01-02-2007 Quyết định số 14/QĐ-SDL v/v Ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong công tác phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp thẻ HDV và kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP. Cần Thơ. 96
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
21-12-2006 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND v/v quyết định chương trình giám sát năm 2007 của HĐND quận Ninh Kiều. 102
21-12-2006 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND v/v bãi nhiệm đại biểu HĐND quận Ninh Kiều. 103
32,254,986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner