"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2007 Ngày 05 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 07
28-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí đấu giá. 14
27-02-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc phát động Chiến dịch tăng cường truyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2007. 21
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-02-2007 Quyết định số 363/QĐ-UBND v/v thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông V/v thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông. 25
12-02-2007 Quyết định số 364/QĐ-UBND v/v đổi tên Sở Giáo dục - Đào tạo thành Sở Giáo dục và Đào tạo. 27
13-02-2007 Quyết định số 368/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 28
13-02-2007 Quyết định số 416/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Tân Lộc xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt thành phố Cần Thơ. 45
13-02-2007 Quyết định số 418/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Hưng Phú I (giai đoạn 1), thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 51
14-02-2007 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Cui giai đoạn II. 53
26-02-2007 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc quy hoạch khu đất đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn (giai đoạn 1) tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 78
27-02-2007 Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược Dân số giai đoạn 2007 - 2010 của thành phố Cần Thơ. 80
27-02-2007 Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Thới quản lý sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo không kinh doanh tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 88
28-02-2007 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Y tế xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 90
14-02-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 92
13-02-2007 Công văn số 704/UBND-NC v/v thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 96
15-02-2007 Công văn số 800/UBND-NC v/v giao chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 102
32,254,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner