"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-04-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. 04
18-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới. 06
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
18-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 09
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
12-03-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình” năm 2007. 12
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
27-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 16
27-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định định mức và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn. 25
27-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2007. 50
27-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2007 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn. 53
27-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 56
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của quận Ô Môn. 60
27-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 66
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của quận Ô Môn năm 2007 và những năm tiếp theo. 71
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-04-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2007 cho các dự án đường ô tô đến trung tâm các xã/phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 75
18-04-2007 Quyết định số 924/QĐ-UBND v/v điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 78
18-04-2007 Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc công nhận diện tích đất sử dụng của Trường Trung học cơ sở Tân Thới huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 82
18-04-2007 Quyết định số 926/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường hoa màu công trình xây dựng Đường tỉnh 932 đoạn Vàm Xáng - cầu Trầu Hôi địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 85
18-04-2007 Quyết định số 927/QĐ-UBND v/v chuyển đổi tên đơn vị thuê đất từ Công ty Xây dựng và Phát triển khu Công nghiệp - chế xuất Cần Thơ sang Công ty xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp Cần Thơ. 93
18-04-2007 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 96
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
27-12-2006 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 98
27-12-2006 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 102
32,254,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner