"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-05-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác khuyến công thành phố Cần Thơ. 04
18-05-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 16
18-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. 20
24-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2007 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 26
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-05-2007 Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc ủy quyền bổ nhiệm, bãi miễn chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị kế toán. 30
18-05-2007 Quyết định số 1217/QĐ-UBND v/v hủy Quyết định số 2620/QĐ-CT.UB ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) V/v ủy quyền phê duyệt dự toán các khoản chi phí lập: quy hoạch, dự án đầu tư, chi phí ban quản lý dự án, chi phí thẩm định và các khoản chi phí khác. 32
21-05-2007 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng công viên cây xanh trung tâm thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 34
21-05-2007 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Thạnh tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 37
21-05-2007 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng khu tái định cư Thạnh Mỹ tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 40
22-05-2007 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính cấp dưới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2020. 43
22-05-2007 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Văn hóa - Thông tin trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin. 47
23-05-2007 Quyết định số 1244/QĐ-UBND v/v hủy Quyết định số 646/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ (nay là phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). 49
23-05-2007 Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nam Long thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 51
28-05-2007 Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào trung tâm xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 56
16-05-2007 Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2007. 64
29-05-2007 Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 69
32,254,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner