"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2007 Ngày 25 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-06-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 05
13-06-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 08
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
08-05-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ninh Kiều và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường. 17
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND v/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2007. 32
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 45
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND v/v thu - chi ngân sách năm 2006. 52
20-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND v/v phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 64
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND v/v Xây dựng kế hoạch nâng cấp các công trình GTNT năm 2007. 70
20-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND /v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 73
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-06-2007 Quyết định số 1401/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). 81
13-06-2007 Quyết định số 1404/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao nhà số 158 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho Sở Thương mại quản lý để bố trí cho Đội Quản lý thị trường số 3 sử dụng làm trụ sở. 87
13-06-2007 Quyết định số 1405/QĐ-UBND v/v giao nhà số 81 đường Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế sử dụng làm trụ sở cơ quan. 89
13-06-2007 Quyết định số 1406/QĐ-UBND v/v giao nhà số 69 đường Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế sử dụng làm trụ sở cơ quan. 91
13-06-2007 Quyết định số 1407/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao nhà số 29 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp sử dụng làm trụ sở cơ quan. 93
13-06-2007 Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 46/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 1 Cái Sơn Hàng Bàng, thành phố Cần Thơ (nay là quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 95
13-06-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 2494/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực 2 (12,2ha), phường An Thới, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Thới, quận Bình Thủy). 97
13-06-2007 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1417/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư (35,96ha) xã An Bình, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Bình, quận Ninh Kiều). 99
13-06-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 54/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15ha phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ (nay là phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). 101
13-06-2007 Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2007 cho các quận, huyện và Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 103
13-06-2007 Công văn số 2707/UBND-VX v/v tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3809/BYT-ATTP. 105
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
20-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 107
20-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 111
20-12-2006 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 116
17-01-2007 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 117
17-01-2007 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 118
32,270,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner