"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2007 Ngày 20 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-07-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về việc Quy định các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 04
10-07-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 17
10-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 40
10-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010. 46
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
29-06-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 51
29-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 61
29-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 70
29-06-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 80
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-07-2007 Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy các văn bản có liên quan đến dự án khu dân cư tại phường An Thới, quận Bình Thủy do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Đức đầu tư. 86
05-07-2007 Quyết định số 1570/QĐ-UBND việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu giáo dục thể chất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 88
06-07-2007 Quyết định số 1578/QĐ-UBND v/v thu tiền sử dụng đất bổ sung công trình xây dựng Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực xã Thới Thuận huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 90
06-07-2007 Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ôtô đến trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 94
09-07-2007 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc tiếp nhận quỹ đất ở (10%) của dự án khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát bàn giao và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 108
09-07-2007 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc hủy bỏ phương án nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ. 111
09-07-2007 Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tái định cư Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn. 113
09-07-2007 Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giám định Y oa kh thành Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế. 121
32,255,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner