"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2007 Ngày 30 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
04-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 04
04-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 20
04-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007. 30
04-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí. 40
04-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số Điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị. 46
04-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. 49
04-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011). 51
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
08-06-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND v/v chia tách xã Thuận Hưng, thành lập mới xã Tân Hưng. 57
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2007. 59
04-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND7 ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 77
Ủy ban nhân dân thành phố
11-07-2007 Quyết định số 1600/QĐ-UBND v/v giao đất cho Sở Tư pháp để xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 79
11-07-2007 Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trạm Biến áp 220/110 kV Thốt Nốt tại xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 82
11-07-2007 Quyết định số 1602/QĐ-UBND v/v công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 85
11-07-2007 Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc chuyển giao Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô thuộc Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long về trực thuộc Sở Giao thông Công chính. 88
11-07-2007 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khang chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên dùng (SKC) sang đất ở đô thị (ODT) để xây dựng nhà ở cho công nhân tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 90
11-07-2007 Quyết định số 1610/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 92
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
08-06-2007 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. 106
08-06-2007 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. 108
08-06-2007 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. 110
32,255,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner