"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 49 + 50           Năm 2007 Ngày 30 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
17-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2007. 04
17-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 10
17-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 17
17-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng giai đoạn 2006 - 2010. 51
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
28-07-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND v/v hưởng ứng thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm 2007. 57
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
18-07-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 60
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-08-2007 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. 62
02-08-2007 Quyết định số 1795/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Sở Giao thông Công chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc tại Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 91B. 65
02-08-2007 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 70
02-08-2007 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 73
02-08-2007 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Công an phường Long Tuyền, thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 77
02-08-2007 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án cống cấp 2 Tiểu dự án Ô Môn - Xà No hạng mục: cống Tắc Cà Đi, Cầu Nhiếm Đ, Bà Đầm Đ, Bưng Lớn thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 80
02-08-2007 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã để thành lập 05 phường, xã thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 87
02-08-2007 Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Ngỗng 1 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 94
02-08-2007 Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) - giai đoạn I. 102
02-08-2007 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 120
32,255,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner