"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 53 + 54           Năm 2007 Ngày 20 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 04
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn. 09
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí công trình năm 2006 và bổ sung kinh phí chi ngân sách quận đợt 1 năm 2007. 25
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 35
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 42
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2007. 53
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-08-2007 Quyết định số 1923/QĐ-UBND v/v bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình các cống cấp 2 - tiểu dự án Ô Môn - Xà No hạng mục cống Rạch Nhum - Rạch Tra Đ - Vàm Nhon - đợt 3. 72
22-08-2007 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 7. 77
22-08-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - đợt 2. 82
22-08-2007 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 6. 89
22-08-2007 Quyết định số 1930/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư 45 ha - Đợt 1 phân kỳ 3 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 95
22-08-2007 Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh của Điện lực thành phố Cần Thơ. 101
24-08-2007 Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng đường tỉnh 925 (đoạn Km 0+00 ÷ Km 2+459,77) thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 104
24-08-2007 Quyết định số 1962/QĐ-UBND v/v bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình các cống cấp 2 - tiểu dự án Ô Môn - Xà No hạng mục cống Mương Đình - Rạch Gập. 107
24-08-2007 Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 9. 111
24-08-2007 Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa (đợt 8), phường An Hòa (đợt 4) và phường An Thới (đợt 7) thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. 115
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
12-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 120
12-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 121
32,255,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner