"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 65 + 66           Năm 2007 Ngày 20 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007. 03
12-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ giai đoạn 2006 - 2010. 53
12-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 61
12-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 64
06-11-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm. 71
06-11-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 78
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
18-09-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Ninh Kiều. 80
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-11-2007 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở phường Thới Long (giai đoạn 1), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 91
02-11-2007 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 96
02-11-2007 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 102
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
12-07-2007 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 106
32,254,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner