"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2014 Quyết định số 3950/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Đăng từ Công báo số 05 + 06 đến số 13 + 14). 05
31-12-2014 Quyết định số 4011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 80
31-12-2014 Quyết định số 4020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 82
05-01-2015 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc xếp loại các tuyến đường tỉnh để xác định cước phí vận tải đường bộ. 83
08-01-2015 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số thứ tự 3 trong Bảng tại Điều 1, Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 86
32,325,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner