"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2015 Ngày 22 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 02
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-01-2015 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 21
07-01-2015 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 44
08-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 73
09-01-2015 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 79
09-01-2015 Quyết định số 78/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 81
32,325,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner