"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 10 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-12-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) (Đăng từ Công báo số 01 + 02 đến số 03 + 04). 02
29-12-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 70
31-12-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, chung cư và nhà trọ. 73
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2014 Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho hộ dân ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Phan Văn Trị, huyện Phong Điền. 77
31-12-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2015. 79
31-12-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Dương lịch và tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. 83
32,325,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner