"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2015 Ngày 25 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-02-2015 Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. 02
11-02-2015 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc cho Nhà khách Cần Thơ thuê đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. 04
12-02-2015 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 08
13-02-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 81
14-02-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới. 85
32,325,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner