"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 73 + 74           Năm 2015 Ngày 25 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. 02
Ủy ban nhân dân thành phố
15-07-2015 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trường Long huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 81
15-07-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai đợt 01 “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2015” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 84
32,239,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner