"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 109 + 110           Năm 2015 Ngày 15 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 02
12-10-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-10-2015 Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Tịnh xá Ngọc Nhân quản lý để xây dựng đường đi công cộng tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. 26
09-10-2015 Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Đăng Công báo từ số 107 + 108 đến 109 + 110). 29
09-10-2015 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường An Hội quản lý và giao cho Tòa Giám mục Cần Thơ quản lý, sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. 82
09-10-2015 Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 85
32,239,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner